Möten med människor Under en sekund - ett projekt där jag och Kristoffer Granath oftast fotograferat på vars ett håll men sedan visat dem tillsammans i ett flöde där vi blandat bilderna. Bilden är från  "Konst mot reklam" där bilder från Under en sekund visades på husfasader i Helsingborg årsskiftet 2018/2019.