Short Stories of Directions 

Fotograferingen av Short Stories of Directions pågick under 2017. Människor på väg - upp eller ner i trapphus, ut eller in genom porten delade sin historia om var de varit och var de skulle - i stunden eller i livet. 

Short Stories of Directions visades under Helsingborg Art Week 2017 som del i en samlingsutställning på Möllegränden i Helsingborg. Över 2000 besökare kom och tittade under veckan.