top of page

Short Stories of Directions 

Fotograferingen av Short Stories of Directions pågick under 2017. Människor på väg - upp eller ner i trapphus, ut eller in genom porten - delade sin historia om var de varit och var de skulle - i stunden eller i livet. 

Short Stories of Directions visades under Helsingborg Art Week 2017 som del i en samlingsutställning på Möllegränden i Helsingborg. Uställningen  hade över 2000 besökare.

bottom of page