top of page

"”Båda liven var frihet. När jag levde som kriminell så var det fritt för mig att göra det jag ville göra och jag tyckte om livet jag levde. Idag gör jag också det jag vill utan att bry mig. Men det är på ett helt annat sätt och jag frågar mig hur jag kunde tycka att jag var fri tidigare. Har man fått känna känslan att vara med i samhället så är den så mycket friare och skönare.

Tro mig - ingen vill leva som kriminell ens om de blivit miljonärer på det.”

Nour Habib, skapare av och drivkraften bakom Trygg Rätt 

 

Nour Habib är 24 år. Han växte upp i ett så kallat utsatt område i Helsingborg där kriminaliteten är så hög att normer och krav på beteende formas efter den. Det skapar sub-samhällen med egna regler och sociala koder att följa för de som är del av de kriminella kretsarna.

När Nour var yngre var han bra på att anpassa sig till de krav den kriminella världen ställde.  Så istället för att uppleva ett ständigt avvisande från samhället som inte accepterade honom blev alternativet att ingå i gängkriminaliteten givet.

Idag bor och verkar han i det område där han både växte upp och fostrades som kriminell fast arbetar nu med att hjälpa unga människor som vill lämna kriminaliteten. Hans egna perspektiv är helt förändrade efter en fängelsevistelse på över två år och energin han tidigare drevs av för att begå kriminella handlingar, använder han nu för att hjälpa unga människor i utsatta områden bort från kriminalitet till i ett annat sorts liv. Men det var inte att vara inlåst som fick honom att ändra sig, utan något helt annat."

Ur Frihetens Övertygelse, Kulturimperiet dec 2019. Foto, intervju och text Sarah Perfekt

bottom of page