Ghost Ship 2013 - 2016

Ghost Ship fotograferades där jag gick och stod, där människor korsade min väg i en tid då jag upplevde en förändring i samhällets vilja att ta emot och hjälpa de som behöver 2013-2016 ca. Flyktingkrisen 2015 väckte globala motsättningar: medmänsklighet och kalla händer, omtanke och egoism, ditt och mitt. Ur ett universellt perspektiv var min insats mitt i det liten, men Ghost Ships syfte var ändå att lyfta den numera slitna men ack så viktiga devisen om allas rätt att finnas och att visa på att alla också finns med hjälp av porträttet.

Arbetet har visats flera gånger bland annat på Domkyrkoforum i Lund, hos Helsingborgs Konstförening, Doc Lounge och Art Week Helsingborg.