top of page

Efter Flykten är ett filmprojekt skapat av Rene Bo Hansen och Katarina Boberg. I en "serie kortfilmer delar etablerade nysvenskar om de utmaningar och dilemman som de upplevde efter sin flykt men också om viktiga vägval i integrationen. Genom att dela med sig av sina erfarenheter hjälper de dagens nyanlända flyktingar att bättre förstå sina tankar och känslor med utgångspunkten att det man känner är normala reaktioner på en onormal situation" (text från katarinaboberg.com).

Under sommaren 2019 och sensommaren 2020 har jag arbetat med att ta fram stillbilder i projektet som korsar det dokumentära med fiktion, rörliga bilder med stillbild, illustrationer och animationer. Det är ett fantastiskt kul att se hur de olika greppen samverkar och bygger en berättelse och arbetet fortsätter under hösten. 

Filmfotograf: Caroline Troedsson

Illustratör/animatör: Casper Jarmo

Animatör: Maria Mac Dalland

Skådespelare: Namir Shamany, Sami Omerdin

Filmerna produceras på uppdrag av Länsstyrelsen.

bottom of page