top of page

Konsten att göra 15 små kortfilmer på 10 dagar.

Vårvintern 2019 åkte jag och filmfotografen Caroline Troedsson på uppdrag av Boost Helsingborg delar av södra Sverige runt för att samla in historierna från 15 olika kreatörer. Dessa 15 hade alla fått stöd av Boost Helsingborg någonstans i sin skapandeprocess och vårt uppdrag handlade om att dokumentera deras personliga berättelser. Det var producenter, VR-utvecklare, filmare, skådespelare m fl som generöst delade med sig av sin story. 

Resultatet blev 15 små kortfilmer som klipptes ihop till en knappt tre kvart lång filmloop. Denna visades under några månader på Dunkers Kulturhus i samband med att Boost Helsingborg fyllde tio år under sommaren 2019.

Filmfotograf/klipp: Caroline Troedsson

Intervjer: Sarah Perfekt 

bottom of page